Dankbaar

Dankbaarheid tonen is van onschatbare waarde, niemand, op volwaardige leeftijd, weet niet wat dankbaarheid is. Het wordt ons allen al vroeg geleerd. Iets krijgen is ook van onschatbare waarde, maar niemand krijgt iets voor niets. Soms komt die les erg laat, en soms, voor sommige is het niet belangrijk om te tonen. Het avontuur in Bethlehem met verschillende mensen uit diverse culturen, religies, en andere normen en waarden, maken dat er verschil is. Verschil van mening, uiting, en vooral verschil van levensinvulling. Waar de mens elkaar ontmoet, daar is waar elkaars normen, waarden, religies, en meningen, elkaar ook ontmoeten. Dolores leert veel van een reis met driedubbele betekenis. Hopelijk leerden de mensen die zij heeft ontmoet, ook wat het verschil is tussen verschillende culturen, met andere normen en waarden.

Swag in Bethlehem, is een boek dat duidelijk laat zien dat overal ter wereld, de mens blijft verschillen van normen en waarden, dat maakt vrede ook zo vreselijk moeilijk.


Twitter Facebook LinkedIn Volgen


Dankbaar

Zomer *2022* Het jaar van de verandering...

Jeruzalem in 't Wit

#911

Promotie succesjes...

Samenwerking